Search for European Projects

Studie proveditelnosti - využití sjezdovky v Nýrsku (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0069)
Start date: Feb 6, 2005, End date: Jun 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Účelem projektu je obohacení turistické nabídky v Nýrsku, rozšířením využití místní sjezdovky. Projekt je určen pro Mikroregion Úhlavu a česko německé Akční sdružení Královský hvozd a jeho návštěvníky, obyvatele, provozovatele místních ubytovacích a stravovacích zařízení a organizátory cestovního ruchu. Hlavní činností projektu bude posouzení využitelnosti objektu sjezdovky. Návrh technického a finančního řešení, prodloužení sjezdové plochy, využití přilehlého areálu, případně posouzení využití sjezdovky k celoročnímu provozu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 74.1%   303 650,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants