Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projektet ska utveckla tvärkommunikationerna i regionen. I första hand handlar det om att ge underlag till samhällsorgan, trafikhuvudmän och aktörer inom turismnäringen om de framtida transportmöjligheterna
Read Project

 11

 FINISHED 
Traditionellt har sälen varit en resurs för kustbefolkningen, både i Kvarkenområdet och i Helgeland. Jaktförbudet de senaste åren har gjort att bestånden ökat och blivit ett problem för fiskerinäringen.Målet med projektet är att återskapa en ekologisk förvaltning av sälbestånden och därigenom ge förutsättningar för att utnyttja den som resurs
Read Project

 6

 FINISHED 
Syftet är att fördjupa universitetssamarbetet i Kvarkenregionen och samtidigt förankra det hos en neutral organisation som kan fortsätta arbetet med en gränsregional utveckling av högskolorna.
Read Project

 4