Search for European Projects

Sälen – vår gemensamma resurs

Traditionellt har sälen varit en resurs för kustbefolkningen, både i Kvarkenområdet och i Helgeland. Jaktförbudet de senaste åren har gjort att bestånden ökat och blivit ett problem för fiskerinäringen.Målet med projektet är att återskapa en ekologisk förvaltning av sälbestånden och därigenom ge förutsättningar för att utnyttja den som resurs

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 35.3%   3 320 000,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Project on KEEP Platform

5 Partners Participants