Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projektet tillvaratar och vidareför kunskaper och erfarenheter från Interreg-projektet Gastro Botnia samt meny-varumärket för lokal mat Gastro Botnia. Projektet bryggar över till verksamhet i nästa programperiod avseende utveckling av regionens mattraditioner inlemmat i det ”Nya nordiska köket”.Projektet utreder Kvarkenregionens förutsättningar och möjligheter i det Nya nordiska köket, synliggör o ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projektet syftar till att arbeta för Kvarkenregionens vision - att vara en ”Funktionell och konkurrenskraftig” region. Omsatt i erfarenheter från det turistiska samarbetet kan det betyda en strävan efter ett tillgängligt, intressant och unikt ”funktionellt” turistiskt verksamhetsystem.Projektet mål är att inventera, analysera och beskriva sammanhang där gränsregionalt samarbete ger grunden för lan ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Syftet är att fördjupa universitetssamarbetet i Kvarkenregionen och samtidigt förankra det hos en neutral organisation som kan fortsätta arbetet med en gränsregional utveckling av högskolorna.
Read Project

 4