Search for European Projects

Gränslös styrka

Projektet syftar till att arbeta för Kvarkenregionens vision - att vara en ”Funktionell och konkurrenskraftig” region. Omsatt i erfarenheter från det turistiska samarbetet kan det betyda en strävan efter ett tillgängligt, intressant och unikt ”funktionellt” turistiskt verksamhetsystem.Projektet mål är att inventera, analysera och beskriva sammanhang där gränsregionalt samarbete ger grunden för lansering av spetsprodukter på tredje marknad.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   500 000,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Project on KEEP Platform

2 Partners Participants