Search for European Projects

Gastro så in i Norden

Projektet tillvaratar och vidareför kunskaper och erfarenheter från Interreg-projektet Gastro Botnia samt meny-varumärket för lokal mat Gastro Botnia. Projektet bryggar över till verksamhet i nästa programperiod avseende utveckling av regionens mattraditioner inlemmat i det ”Nya nordiska köket”.Projektet utreder Kvarkenregionens förutsättningar och möjligheter i det Nya nordiska köket, synliggör och profilerar mat som baseras på regionens råvaror, bygger nätverk och skapar synlighet i Norden för regionens mat.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   500 000,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Project on KEEP Platform

2 Partners Participants