Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

ID3AS

Start date: Oct 1, 2015, End date: Sep 30, 2019,

Het innovatievermogen in de Duits-Nederlandse grensregio blijft achter bij de internationale ontwikkelingen. Sensortechnologie is een sleuteltechnologie voor de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en processen door kleine en middelgrote bedrijven (MKB). Toegang tot en het omgaan met de benodigde technische expertise is voor veel kleine en middelgrote bedrijven complex. Het Institut fü ...
Read Project

 3