Search for European Projects

ID3AS
Start date: Oct 1, 2015, End date: Sep 30, 2019 PROJECT  FINISHED 

Het innovatievermogen in de Duits-Nederlandse grensregio blijft achter bij de internationale ontwikkelingen. Sensortechnologie is een sleuteltechnologie voor de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en processen door kleine en middelgrote bedrijven (MKB). Toegang tot en het omgaan met de benodigde technische expertise is voor veel kleine en middelgrote bedrijven complex. Het Institut für Duale Studiengänge van de Hogeschool Osnabrück gevestigd in Lingen en de Stichting INCAS³ gevestigd in Assen hebben het initiatief genomen voor het project ID3AS met als doelstelling om de toepassing van sensortechnologie in het Duits-Nederlandse grensgebied verder te ontwikkelen en te ontsluiten voor regionale bedrijven. Het project ID3AS heeft de volgende unieke kenmerken: ID3AS biedt grensoverschrijdende ondersteuning bij de ontwikkeling en toepassing van sensortechnologie en de toepassing ervan. Concrete meetproblemen binnen bedrijven en sectoren worden door lokale kennispartners opgepakt, ID3AS identificeert het technologievraagstuk, toetst het op technologische en economische haalbaarheid en er wordt een plan opgesteld om tot een werkbare oplossing te komen.Voor die complexe problemen en innovatiebehoeften, die vanuit de technologie of de toepassing van strategisch belang zijn voor de onderneming en de regio, worden sleutelprojecten geïnitieerd. Deze projecten worden interdisciplinair uitgevoerd in consortia van bedrijven en kennisinstellingen. Praktijkgerichte kennis van de toepassing wordt in deze projecten samengebracht met wetenschappelijke kennis van de kennispartners, om tot afgewogen, in de praktijk werkbare oplossingen te komen, die ook na de projectperiode beschikbaar zijn en op basis van de actuele stand van zaken in de wetenschap worden doorontwikkeld voor andere toepassingsgebieden.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   4 875 000,00
  • 2014 - 2020 INTERREG V-A Germany - The Netherlands
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants