Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projekt zaměřený na aktivní poznávání kulturního dědictví (historie i každodennosti) a přírodního bohatství spojeného s prací a údělem lidí v příhraničních pásmech Šumavy naplňuje myšlenku partnerství, spolupráce a evropanství. Navazuje na úspěšně realizované projekty Phare CBC Program CZ 2002/000-583.11.3. „ Žít aktivně s přáteli na druhé straně hranice a Interreg IIIA - Dispoziční fond v Jihoče ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt „Nová setkání s přáteli na obou stranách hranice oslovuje skupiny dospělých (padesátiletých a starších lidí) na české (20) a rakouské (20) straně, kteří plně a aktivně žijí, vzdělávají se (v rámci univerzity třetího věku), společensky a občansky se angažují, a pro své aktivity hledají podporu. Vstupem do programu Interreg III A chtějí obohatit své aktivity o přeshraniční spolupráci, přím ...
Read Project

 2