Search for European Projects

Nová setkání s přáteli na obou stranách hranice (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0323)
Start date: Feb 28, 2006, End date: Feb 28, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt „Nová setkání s přáteli na obou stranách hranice oslovuje skupiny dospělých (padesátiletých a starších lidí) na české (20) a rakouské (20) straně, kteří plně a aktivně žijí, vzdělávají se (v rámci univerzity třetího věku), společensky a občansky se angažují, a pro své aktivity hledají podporu. Vstupem do programu Interreg III A chtějí obohatit své aktivity o přeshraniční spolupráci, přímou i nepřímou komunikaci, společnou realizaci cílených společensko-poznávacích, vzdělávacích, kulturních a dalších akcí,včetně mezigeneračních, za účelem prohloubení kooperace spolupracujících systémů a podmínek k rozšiřování kontaktů na obou stranách hranic. Cílem je podpora společného zájmu o dorozumění, posilování jazykových dovedností (nabídka komunikačních kurzů pro seniory), poznávání míst a objektů, které spojuje společná historie i současnost, prostřednictvím zážitkového učení a přímé účasti na společných akcích.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75.1%   74 113,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants