Search for European Projects

Osobnosti a místa česko-rakouského pohraničí, které spojuje historie i současnost (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0473)
Start date: Aug 30, 2006, End date: Aug 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt zaměřený na aktivní poznávání kulturního dědictví (historie i každodennosti) a přírodního bohatství spojeného s prací a údělem lidí v příhraničních pásmech Šumavy naplňuje myšlenku partnerství, spolupráce a evropanství. Navazuje na úspěšně realizované projekty Phare CBC Program CZ 2002/000-583.11.3. „ Žít aktivně s přáteli na druhé straně hranice a Interreg IIIA - Dispoziční fond v Jihočeském kraji CZ 04.4.83/3.2.03.1. „ Nová setkání s přáteli na obou stranách hranice. Projekt prohlubuje spolupráci aktivních skupin lidí (generace 50+) na české a rakouské straně, kteří plně a aktivně žijí, vzdělávají se (v rámci univerzity třetího věku), společensky a občansky se angažují, a pro další rozvíjení svých aktivit hledají podporu. Obohacuje jejich aktivity o přímou i nepřímou komunikaci, společnou realizaci cílených společensko-poznávacích, vzdělávacích, kulturních a dalších akcí,včetně mezigeneračních, za účelem prohloubení kooperace spolupracujících systémů a podmínek k rozšiřování kontaktů na obou stranách hranic. Cílem je podpora společného zájmu o dorozumění, včetně nabídky jayzkových kurzů, poznávání zapomenutých míst Šumavy prostřednictvím dochované dokumentace (fotodokumentace, vzpomínky pamětníků aj.), zážitkového učení a představení významných osobností evropského formátu (Egon Schiele).
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   68 352,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants