Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Answers to the Carbon Economy (ACE)

Start date: Jul 31, 2009, End date: Jun 29, 2014,

The ACE project responds to current environmental issues and the growing awareness regarding the need to develop a more sustainable economic growth model for businesses, including mitigation and adaptation to climate change, following three key objectives:- Achieve reductions against CO2 targets- Diversify the traditional structure of the economy - Be resilient to climate and economic changeThe ...
Read Project

 6

 FINISHED 
Bedrijventerreinmanagement vindt momenteel voorzichtig zijn ingang in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland. In nauwe samenwerking en afstemming met alle betrokken partijen wilden de uitvoerders van dit project bedrijventerreinmanagement structureel verankeren op een aantal domeinen. Bedrijventerreinmanagement wordt beschouwd als een pro-actief instrument ter verduurzaming van het bedrijvent ...
Read Project

 13