Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Jednym z podstawowych warunków rozwoju, nie tylko turystyki, ale większości dziedzin gospodarczych jest rozwój infrastruktury transportowej i odpowiednia dostępność przestrzenna. Muszą one być komplementarne względem różnych sektorów ekonomicznych. Dostępność komunikacyjna obok walorów turystycznych jest także podstawowym czynnikiem wyjaśniającym podstawy sukcesu ekonomicznego opartego na turystyc ...
Read Project

 2