Search for European Projects

4 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Územní plán obce Velhartice (CZ.04.4.82/3.2.00.1/0123)

Start date: Jun 26, 2005, End date: Oct 30, 2008,

Obec Velhartice se nachází v příhraniční oblasti,v území Borek (maloplošné chráněné) a podél řeky Ostružná, který je součástí oblasti NATURA 2000 - Šumava (evropsky významná lokalita a ptačí oblast). Obec se nachází v oblasti Šumavy,turisticky lákavé: např. středověký gotický hrad z přelomu 13. a 14. století s kamenným mostem se 4 lomenými oblouky a pozdně renesanční zámecký palác z roku 1627, ale ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Územní plán obce Petrovice u Sušice (CZ.04.4.82/3.2.00.1/0118)

Start date: Jun 26, 2005, End date: Jun 29, 2008,

Obec Petrovice se nachází v příhraniční oblasti, v území Přírodního parku Kochánov, který je součástí oblasti NATURA 2000 - Šumava (evropsky významná lokalita a ptačí oblast),v oblasti Šumavy, turisticky lákavé, ale i problémové. Dochází zde z různých příčin k omezování hospodářského rozvoje jednotlivých obcí a k rostoucí nezaměstnanosti. S těmito problémy se potýkají i další obce příhraničí, jenž ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Územní plán obce Hlavňovice (CZ.04.4.82/3.2.00.1/0117)

Start date: Jun 26, 2005, End date: Jun 29, 2008,

Obec Hlavňovice se nachází v příhraniční oblasti v území Přírodního parku Kochánov, který je součástí oblasti NATURA 2000 - Šumava (evropsky významná lokalita a ptačí oblast),v oblasti Šumavy, turisticky lákavé, ale i problémové. Dochází zde z různých příčin k omezování hospodářského rozvoje jednotlivých obcí a k rostoucí nezaměstnanosti. S těmito problémy se potýkají i další obce příhraničí, jenž ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Turistický cíl Vacov - Javorník (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0575)

Start date: Oct 1, 2007, End date: Mar 30, 2008,

Před čtyřmi lety byla na vrcholu Javorníka znovu zpřístupněna zrekonstruovaná rozhledna K. Klostermanna, která zde stojí již od roku 1938. Díky zvýšenému turistickému ruchu obec vytyčila na Javorníku takzvané Cesty za poznáním. Značení u rozhledny, stejně tak jako u Cest za poznáním, je vlivem klimatických podmínek v nevyhovujícím stavu. Vzhledem ke skutečnosti, že bude rok 2008 provázen výročím n ...
Read Project

 2