Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

TRUST - Transformation of Rural and Urban Spatial (TRUST)

Start date: Dec 31, 2002, End date: Jun 30, 2007,

The six partners from Belgium, Germany, the Netherlands and the UK who have come together to work on this project led by a Dutch waterboard, believe that new approaches can be developed to better integrate water management and spatial planning together. To demonstrate their novel approach, the partnership has chosen five pilot projects. Each demonstration project will be looking at three cross-cut ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Om het principe van duurzame opbouw uit te testen wou dit project op vooraf geselecteerde bedrijventerreinen in de drie Euregio-provincies (onder andere in de Kanaalzone Gent-Terneuzen en bij Brugge) milieusamenwerkingsverbanden tussen bedrijven initiëren. Daarbij kan concreet worden gedacht aan gezamenlijk afvalbeheer, het gebruiken van het afval uit het ene bedrijf als grondstof in het ander bed ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Bedrijventerreinmanagement vindt momenteel voorzichtig zijn ingang in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland. In nauwe samenwerking en afstemming met alle betrokken partijen wilden de uitvoerders van dit project bedrijventerreinmanagement structureel verankeren op een aantal domeinen. Bedrijventerreinmanagement wordt beschouwd als een pro-actief instrument ter verduurzaming van het bedrijvent ...
Read Project

 13