Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Nordens bästa inlandsregioner 2020

Start date: Apr 30, 2011, End date: Dec 30, 2013,

... ch att arbeta med åtgärder som främjar attraktionskraften och resulterar i inflyttning av kompetent arbetskraft och andra kreativa resurser. Näringsstrukturen för respektive Hamar Region och Falun-Borlänge regionen har många gemensamma paralleller, samtidigt som det finns väsentliga skillnader i regionernas näringsliv.
Read Project

 1

 FINISHED 

Kompetensförsörjning för regional tillväxt och konkurrenskraft

Start date: Apr 30, 2008, End date: Oct 30, 2011,

Projektets mål är att utveckla ett koncept som bygger på Rekryteringslots, för små och medelstora företagen i Hamar- och Falun Borlänge-regionen. Konceptet bygger på att den som rekryteras flyttar till regionen tillsammans med hela familjen, vilket ökar möjligheterna att personen blir kvar på sin nya arbetsplats. För små/stora och privata/offentliga aktörer ska projektet utveckla minst fyra nätver ...
Read Project

 1