Search for European Projects

Kompetensförsörjning för regional tillväxt och konkurrenskraft
Start date: Apr 30, 2008, End date: Oct 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Projektets mål är att utveckla ett koncept som bygger på Rekryteringslots, för små och medelstora företagen i Hamar- och Falun Borlänge-regionen. Konceptet bygger på att den som rekryteras flyttar till regionen tillsammans med hela familjen, vilket ökar möjligheterna att personen blir kvar på sin nya arbetsplats. För små/stora och privata/offentliga aktörer ska projektet utveckla minst fyra nätverk mellan arbetsgivare. Bland annat ska aktiviteterna öka kunskaperna om kompetensförsörjningsfrågor hos SME. Projektet ska arbeta med att hitta nya samarbeten mellan stora och små arbetsgivare som gör det enklare för dessa att kunna säkra sina kompetensförsörjningsbehov.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 24.9%   198 333,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website