Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Dissection of Democracy

Start date: Aug 5, 2013,

"Dissection of Democracy" aims to promote participation of 24 young people from Bulgaria and Latvia in the social and public life of their countries and the European Union's democratic processes using media and film to raise awareness on cultural co-operation, education for human rights and democratic citizenship.The project allows the young people to demonstrate their creativity, knowledge and sk ...
Read Project

 4

 FINISHED 
На български език:В младежкия обмен на фондация "Формат СФФ" са включени 32 участници и 6 ръководители на групи от 4 Европейски държави – България, Латвия, Чехия и Унгария. Събитието се провежда в гр. Балчик в рамките на 9 дни, седем от които включват арт-ателиета по съвременни изкуства с фокус дигитални медии и технологии (08-16.09.2013). ЗОНА ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО 2. Код — Digital предлага на у ...
Read Project

 4

 FINISHED 
“Дисекция на Демокрацията” цели да насърчи участието на 58 младежи от България, Германия, Латвия и Унгария в социалния и обществен живот на техните страни, а също така участието на младежите в демократичния живот на Европа. За целта ще бъде използван потенциалът на медиите и киното за развитие на личните им способности, повишаване на информираността им относно възможностите и позитивните ефекти на ...
Read Project

 8