Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Głównym celem Międzynarodowych Konfrontacji Tańca Tanecznym Krokiem Przez BUG jest rozszerzenie działań związanych z kulturą taneczną, prowadzonych przez Chełmski Dom Kultury. Poprzez udział instytucji pokrewnych z terenów Ukrainy i Białorusi pozytywnie wpływa na współpracę transgraniczną oraz promocję kultury wschodnich sąsiadów. W ramach tego projektu od 18 do 20 maja 2007 r. w Chełmskim Domu K ...
Read Project

 1

 FINISHED 
Wymiana poglądów i myśli oraz wyrobów kultury materialnej między Polską a Ukrainą przez lata była utrudniona, co prowadziło do powstania krzywdzących stereotypów. Niegdyś ta wymiana odbywała się dzięki królewskiemu szlakowi handlowemu Warszawa-Kijów. Z zachodu na wschód przenikały nowe poglądy w kulturze, sztuce użytkowej i wielu innych dziedzinach. Dzisiaj po latach izolacji powinniśmy rozbudzić ...
Read Project

 2