Search for European Projects

Kultura narodów na pradawnym szlaku królewskim Warszawa-Kijó

Wymiana poglądów i myśli oraz wyrobów kultury materialnej między Polską a Ukrainą przez lata była utrudniona, co prowadziło do powstania krzywdzących stereotypów. Niegdyś ta wymiana odbywała się dzięki królewskiemu szlakowi handlowemu Warszawa-Kijów. Z zachodu na wschód przenikały nowe poglądy w kulturze, sztuce użytkowej i wielu innych dziedzinach. Dzisiaj po latach izolacji powinniśmy rozbudzić w społecznościach lokalnych potrzebę dokonań sąsiadów w dziedzinach muzyki, fotografii sztuki ludowej itp. Wysokie umiejętności wykonawców po obu stronach granicy powinny prowadzić do wzbudzenia szacunku i chęci czerpania z doświadczeń i zdobyczy najbliższych sąsiadów. Przy okazji spotkań z kulturą i sztuką możemy kultywować tradycję handlu jarmarcznego na głównym placu miejskim. Młode pokolenie może integrować się przy dźwiękach swojej muzyki w Amfiteatrze Kumowa Dolina. W ramach projektu zorganizowane zostały już dwa działania: Festyn Chełm-Kowel na pradawnym szlaku królewskim oraz Plener fotograficzny W poszukiwaniu przeszłości.... W sierpniu odbędzie się jeszcze Przegląd Zespołów Rockowych Chełmstok 2007. Ponadto ważnym elementem działań są także warsztaty muzyczne i fotograficzne podnoszące umiejętności uczestników, a także pozwalające na nawiązywanie nowych kontaktów. W ramach każdego z działań powstały strony internetowe www.projekt.chdk.pl, www.chelmstok.chdk.info, www.festyn.chdk.pl i www.plener.chdk.pl. Projekt promowany będzie po obu stronach granicy poprzez wydawnictwa, wystawę fotografii, prezentację filmów dokumentujących poszczególne wydarzenia, a także stronę internetową.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

1 Partners Participants