Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Krajina našich předků (CZ.04.4.83/5.2.00.1/0135)

Start date: Jan 31, 2005, End date: May 30, 2007,

Příhraniční oblast Mikulova je unikátní krajinou na jižním úpatí Pavlovských vrchů s bohatou historií a mimořádnou přírodovědnou a kulturní hodnotou. Zásluhou uzavření hranic a tradičního způsobu hospodaření zůstala na obou stranách moravsko-rakouské hranice zachována neobyčejně pohledná a cenná starobylá kulturní zemědělská a komponovaná krajina, která tvoří původní ohnisko rozsáhlých historický ...
Read Project

 7

 FINISHED 
Obsahem projektu je spolupráce českých a rakouských nevládních neziskových organizací (Český svaz ochránců přírody Břeclav, BirdLife Österreich) zabývajících se výzkumem a ochranou ohrožených živočichů v příhraniční oblasti. Tento projekt navazuje na 2 obdobné projekty, které byly realizovány na rakouské straně v letech 1997-99 a 2005-2006. Hlavní část projektu tvoří terénní práce na monitoringu ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projekt je neinvestičního charakteru a jeho cílem je zpracování strategie rozvoje šetrné turistiky v oblasti Soutoku, která bude sledovat zachování přírodních a kulturních hodnot tohoto cenného území. Strategie bude vznikat za širokého konsensu subjektů, které v daném zájmovém území hospodaří nebo k němu mají vlastnický vztah nebo jsou pověřeny správou tohoto území ve specifické oblasti (systém Na ...
Read Project

 2