Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projekt OHK Brno svým zaměřením naplňuje smlouvu o spolupráci mezi jižní Moravou a Dolním Rakouskem. Vychází ze zkušenosti rakouského partnera a slovensko-rakouského projektu, proto se OHK Brno po dohodě s WIFI rozhodla předložit společný projekt. Internetová kooperační platforma rozšírená o informace o českém podnikatelském prostředí, kontaktech na poradce a partnery působící v příhraničním re ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Vlastní realizace projektu bude mít přímý vliv na samosprávné příhraniční regiony v ČR Jihomoravský kraj, v Rakousku okresy Weinviertel, Waldviertel, Mühlviertel. Tyto příhraniční regiony jsou v současné době z hospodářského pohledu značně nehomogenní. Specifické požadavky na společný rozvoj regionu klade stávající nestejná životní úroveň a výše mezd na obou stranách hranice, ale také odlišně ko ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Obsahem projektu je rozvoj aktivit Rakousko-české-hospodářské společnosti zaměřených na: - zvýšení hospodářské základny příhraničního regionu prostřednictvím pomoci v oblasti získávání nových přeshraničních obchodních kontaktů v rámci besed pro podnikatele z obou stran česko-rakouské hranice - ekonomický rozvoj příhraniční oblasti prostřednictvím podpory podnikatelů z oblasti Jihomoravského ...
Read Project

 2