Search for European Projects

dnikání bez hranic - nové dimenze podnikání po vstupu do EU (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0054)
Start date: Apr 30, 2005, End date: Oct 30, 2005 PROJECT  FINISHED 

Obsahem projektu je rozvoj aktivit Rakousko-české-hospodářské společnosti zaměřených na: - zvýšení hospodářské základny příhraničního regionu prostřednictvím pomoci v oblasti získávání nových přeshraničních obchodních kontaktů v rámci besed pro podnikatele z obou stran česko-rakouské hranice - ekonomický rozvoj příhraniční oblasti prostřednictvím podpory podnikatelů z oblasti Jihomoravského kraje a oblasti Weinviertel v oblasti obchodní spolupráce, kterého bude dosaženo v důsledku informací poskytovaných nově zřizovaným informačním centrem Rakousko-české hospodářské společnosti - rozvoj spolupráce mezi institucemi zastupující podnikatelskou sféru - Rakousko-českou hospodářskou společností a RIZ Hollabrunn v rámci pořádání seminářů pro začínající podnikatele v příhraničních oblastech
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 70.1%   254 535,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants