Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
... Achievements: Kort om resultaten från projektet Livsmedel i Kvarken Etableringsprojektet Livsmedel beviljades 420 000 € från EU. Projektets totala budget var 840 000 € och projektet upparbetade 97,5 % av budgeten. I projektet arbetade samordnande stödmottagare Ab Företagshuset Dynamo Yr ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projektets övergripande mål är att i samverkan mellan deltagande regioner sälja in livsmedel på nya marknader och ge företag i området bästa möjligta förutsättningar att skapa tillväxt och lönsamhet. Projektet ska arbeta med att uppnå och sprida kännedom om vilka medel, verktyg och resurser som krävs för att i samverkan nå ut med livsmedelsprodukter till nya markander/kundgrupper.Några av projekte ...
Read Project

 2