Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Európa pre všetkých

Start date: Jun 1, 2016, End date: May 31, 2017,

Gymnazium of Ľudovít Štúr ranks amongst the best gymnaziums in Slovakia. It provides classical 4-year and bilingual Slovak-French 5-year form of education; the latter based on the international agreement.Our priority is to offer the students a quality education and prepare them for further study in universities in Slovakia and abroad. We involve our students in multiple projects, they take part in ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Spoločná Európa

Start date: Jul 1, 2014, End date: Jun 30, 2015,

Gymnasium of Ľudovít Štúr has always been one of the three best gymnasiums in Trenčín region. It offers classical 4-year form and, based on the intergovernmental agreement between Slovakia and France, also a bilingual Slovak-French 5-year form. It is our priority to offer our students a good education and to prepare them for studies at universities both in Slovakia and abroad. We engage our studen ...
Read Project

 1

 FINISHED 
Projekt reší rekonstrukci zdroje tepla v majetku Zlínského kraje, který má ve správe Gymnázium T. G. Masaryka Zlín. Jedná se o rekonstrukci výmeníkové stanice, zavedení její regulace a rekonstrukce topného systému na moderní topné zarízení, vcetne instalace termostatických ventilu a doplnení zdroje tepla o obnovitelný zdroj energie využívající energetický potenciál slunecní energie k ohrevu tepl ...
Read Project

 2