Search for European Projects

Zavedení efektivního energetického hospodarení v kombinaci s využitím slunecního potenciálu smerující k zlepšení stavu životního prostredí ve Zlíne
Start date: Jun 14, 2005, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt reší rekonstrukci zdroje tepla v majetku Zlínského kraje, který má ve správe Gymnázium T. G. Masaryka Zlín. Jedná se o rekonstrukci výmeníkové stanice, zavedení její regulace a rekonstrukce topného systému na moderní topné zarízení, vcetne instalace termostatických ventilu a doplnení zdroje tepla o obnovitelný zdroj energie využívající energetický potenciál slunecní energie k ohrevu teplé užitkové vody. Hlavní cástí obnovitelného zdroje je kolektorová sestava typ Vitosol 300. Kolektory budou umísteny na strešní cásti objektu v jedné rade. Sestava bude osazena 4 kolektory s plochou kolektoru 2 m2 – celková kolektorová plocha 8 m2. Kolektory budou osazeny na stavitelných rámech kotvených do strešní konstrukce objektu. Zbývající cást solárního systému je zásobník teplé užitkové vody o obsahu 1000 l, regulace soustavy je instalována v prostoru výmeníkové stanice. Projekt je klícový v oblasti snižování nákladu z centrálních zdroju tepla , podpore energetické efektivity a zvyšování pomeru vyrobené zelené energie. Instalací obnovitelného zdroje je vytváren synergický efekt v oblasti podpory ekologicky šetrného cestovního ruchu- výmena zkušeností se slovenským partnerem, porádání semináru a besed, presentace obnovitelného zdroje a moderních energetických technologií odborné verejnosti. Ve škole bude zavedený energetický management, který bude sledovat a vyhodnocovat výši energetických úspor a své zkušenosti bude predávat a konzultovat se svým slovenským partnerem. Projekt prispeje ke snížení tepelných ztrát objektu v celkové výši min. 2O ze stávající spotreby tepla za rok, což znamená úsporu min. 350 GJ tepla, což znamená úsporu provozních nákladu ve výši min. 100 000 Kc rocne a snížení emisí SO2 360 kg/rok, tuhých látek 234 kg/rok a emisí CO2 o 34 000 kg/rok.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 30.4%   4 554 750,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform

1 Partners Participants