Search for European Projects

6 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Gastro Botnia – Livsmedel har som mål att utveckla Kvarkens rika skatt av livsmedelsråvaror. Regionen ska bli bättre på att produktutveckla och distribuera denna unika resurs. Vare sig det är sälkött eller havtornsbär ska konsumenter – lokala, regionala, nationella och internationella – få möjlighet att upptäcka Kvarkens högkvalitativa mat, i såväl butiker som i trevlig restaurangmiljö.Kvarkenregi ...
Read Project

 9

 FINISHED 
Gastro Botnia – Livsmedel ska under 6 år göra Kvarkenregionen till en kunskapsintensiv arena för interregional samverkan inom livsmedelshandel, produktanpassning och restaurangutveckling. Här har regionala nischprodukter en viktig del, eftersom de kan skapa möjligheter i områden som saknar marknadsmässiga underlag för en stark livsmedels- och restaurangsektor.
Read Project

 8

 FINISHED 
Syftet är att skapa en historieturismrutt genom Österbotten och Västerbotten samt utveckla gränsöverskridande turismprodukter inom de två stora krigens tema. Produktutvecklingen grundas på historisk fackkunskap och deltagande projektaktörer får en gemensam specialanpassad utbildning. Upplevelseprogram och turismtjänster kopplas till ruttens temapaket. Gemensam marknadsföring utvecklas samt en perm ...
Read Project

 6

 FINISHED 
Projektet ska utveckla småskaliga metoder anpassade till landsbygdsförhållanden för framställning av gödselmedel baserade på avloppsslam, pälsdjursgödsel och träaska, samt undersöka effekterna på träbiomassaproduktionen och miljön när dessa gödselmedel används i skog
Read Project

 8

 FINISHED 
Crossroad Kvarken is a project intended to stimulate business and cooperation between companies and organisations in Helgeland Norway, Västerbotten + Örnsköldsvik in Sweden and Österbotten Finland. The project is owned by the Federation of Private Enterprises in Västerbotten and has been ongoing since 2000. The project is part of the Interreg IIIA Kvarken-MittSkandia programme. The project has dev ...
Read Project

 6

 FINISHED 
Arbetet går ut på skapa nätverk och utveckla metoder för att öka erfarenhetsutbytet mellan Västerbotten och Österbotten inom området lokal utveckling
Read Project

 4