Search for European Projects

Näringsrika restprodukter i ett skogligt kretslopp

Projektet ska utveckla småskaliga metoder anpassade till landsbygdsförhållanden för framställning av gödselmedel baserade på avloppsslam, pälsdjursgödsel och träaska, samt undersöka effekterna på träbiomassaproduktionen och miljön när dessa gödselmedel används i skog
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 70.5%   4 833 025,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Project on KEEP Platform

7 Partners Participants