Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Met het project Duurzaam Watersystemen in het gebied rond het Kanaal van Gent naar Terneuzen wilden het waterschap Zeeuws-Vlaanderen en de Zwarte Sluispolder twee zaken realiseren. Enerzijds was het doel het verbeteren van de functie van het watersysteem, anderzijds de waterbeheersing en kwaliteit in het watersysteem optimaliseren. Er werden verschillende aanpassingen aangebracht in de watersystem ...
Read Project

 2