Search for European Projects

Durable Water Systems (Duurzame watersystemen)

Met het project Duurzaam Watersystemen in het gebied rond het Kanaal van Gent naar Terneuzen wilden het waterschap Zeeuws-Vlaanderen en de Zwarte Sluispolder twee zaken realiseren. Enerzijds was het doel het verbeteren van de functie van het watersysteem, anderzijds de waterbeheersing en kwaliteit in het watersysteem optimaliseren. Er werden verschillende aanpassingen aangebracht in de watersystemen rond het Kanaal. Bijvoorbeeld de bouw van een bemaling in de Westelijke Rijkswaterleiding nabij Terneuzen, de plaatsing van stuwen in het waterlopenstelsel in het zuidelijk stroomgebied van de Zwarte Sluispolder en ecologische baggerwerken voor het verbeteren van de oevers langs waterlopen nabij Philippine en Sas van Gent. Naast deze structurele aanpassingen werd ook nog een studie uitgevoerd naar de sanering van de waterafvoer voor het Poelgebied. Ook Duurzame Watersystemen paste als project binnen de uitvoering van het Grensoverschrijdend Krekenbeleidsplan, net als eerdere projecten zoals Duurzaam Herstel Krekensysteem, dat binnen dezelfde deelregio werd uitgevoerd. Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 30.9%   566 946,36
  • 2000 - 2006 Grensregio Vlaanderen - Nederland (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants