Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
...vštevníků, převážně z Rakouska. Obec Písečné má dobré vztahy s obcemi na druhé straně hranice. Obec navázala spolupráci s občanským sdružením Volba pro Slavonicko, které v minulých letech s rakouskými partnery organizovalo mezinárodní setkání sportovců jak u nás tak i v Rakousku a realizuje mnoho projektů s přeshraničními efekty. Volba pro Slavonicko má bohaté organizátorské zkušenosti, neboť bě ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projekt se skládá z akcí, které se již v minulosti uskutečnily, měly dobrý ohlas mezi občanskou veřejností a které je potřebné podpořit pro jejich tradiční zakotvení v běžném životě. Jedná se o rozvoj sportovních aktivit na hranici se zaměřením na propagaci regionu Silva Nortica. Jedná se převážně o zapojení mladých lidí, kteří sami nemají schopnosti a možnosti poznat život na druhé straně hrani ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt se skládá z několika akcí, z nichž některé mají již dlouhodobou tradici. Jedná se o rozvoj sportovních aktivit na hranici se zaměřením na propagaci regionu Silva Nortica. Chceme zapojit hlavně mladé lidi, kteří sami nemají schopnosti a možnosti poznat život na druhé straně hranice. Jako nový evropský stát chceme i partnerům v Rakousku ukázat naše možnosti a zároveň se naučit lepší komunika ...
Read Project

 3