Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
... kých sídiel a ochrany životného prostredia), ES/VITA XXI SLP (platforma poskytujúca expertné konzultačné služby v oblasti životného prostredia) a CZ/HB Modrý Kámen (nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na podporu udržateľného spôsobu života). Pre podporu stanovených cieľov boli v rámci projektu vytvorené nasledovné výstupy: - Analýza potrieb - medzinárodná štúdia, na základe ktorej boli zadef ...
Read Project

 5