Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Hipostezky v Pošumaví (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0546)

Start date: Dec 17, 2006, End date: Aug 30, 2007,

Předmětem projektu je zanesení hipostezek v Pošumaví do pasportů obcí. V rámci projektu budou vybrány cesty vhodné pro hipoturistiku a budou zaneseny do pasportů obcí jako hipostezky. Projekt navazuje na projekt Zázemí pro hipostezky podpořeného v rámci iniciativy INTERREG IIIA, který byl dokončen v létě letošního roku. Hipostezky budou spojovat zázemí pro hipoturistiku vzniklá v rámci tohoto proj ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Sport bez hranic (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0533)

Start date: Dec 17, 2006, End date: Aug 16, 2007,

Tohoto setkání mládeže se zúčastní členové T.J. Sokol a spolky z Německa. Náplní programu budou soutěže v různých disciplínách.Proběhnou ukázky hromadných sletových skladeb z XVI. Všesokolského sletu v Praze v roce 2006 nebo ukázky moderního a lidového tance. Vše bude probíhat v prostorech klatovské sokolovny a na sokolském stadionu. Cílem projektu je zlepšení kvality života a vytvoření spoluprac ...
Read Project

 2