Search for European Projects

Sport bez hranic (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0533)
Start date: Dec 17, 2006, End date: Aug 16, 2007 PROJECT  FINISHED 

Tohoto setkání mládeže se zúčastní členové T.J. Sokol a spolky z Německa. Náplní programu budou soutěže v různých disciplínách.Proběhnou ukázky hromadných sletových skladeb z XVI. Všesokolského sletu v Praze v roce 2006 nebo ukázky moderního a lidového tance. Vše bude probíhat v prostorech klatovské sokolovny a na sokolském stadionu. Cílem projektu je zlepšení kvality života a vytvoření spolupracujících systémů na obou stranách hranice.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   87 018,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants