Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projektet ska öka kunskapen om vilka effekter förändrade kommunikationsmöjligheter får för det öst-västliga stråket från Atlanthamnarna i Nordland, genom Västerbotten och över Kvarken och till Österbotten och vidare genom Finland och vidare genom Finland till Ryssland, Kina och Östeuropa. Syftet är att samordna befintlig kunskap och att driva kunskapsutvecklingen vidare kring öst-västliga kommunik ...
Read Project

 3