Search for European Projects

5 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

CINAI

Start date: Aug 31, 2005, End date: Jun 29, 2007,

Etablering av en mötesplats för aktörer inom området film/media för att få till stånd en företagsutveckling inom mediabranschen.
Read Project

 1

 FINISHED 

Bærekraftig arbeidsliv gjennom nettverk (BAGN)

Start date: May 2, 2005, End date: Jun 29, 2007,

Utveckla samverkansformer mellan offentliga och privata arbetsgivare med inriktning på ett hållbart arbetsliv och tillvaratagande av äldre arbetskraft på arbetsmarknaden.
Read Project

 1

 FINISHED 

Svensk-Norske løsningar for Avfall og Biprodukter (SNAB)

Start date: May 2, 2005, End date: Jun 29, 2007,

Forskning, teknisk utveckling och innovationer (FoTUI)
Read Project

 1

 FINISHED 
The aim of the project is to develop methods for job alternance including teambuilding, information of employment, and experience of changing jobs. The target group is VET school drop-outs (early school leavers) and young unemployed people, 15 to 20 years old. The project will enable young people to identify their capabilities and interests for further training and work through offering job altern ...
Read Project

 12

 FINISHED 
The aim of the project is to develop methods for job alternance including teambuilding, information of employment, and experience of changing jobs. The target group is VET school drop-outs (early school leavers) and young unemployed people, 15 to 20 years old. The project will enable young people to identify their capabilities and interests for further training and work through offering job altern ...
Read Project

 17