Search for European Projects

CINAI
Start date: Aug 31, 2005, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Etablering av en mötesplats för aktörer inom området film/media för att få till stånd en företagsutveckling inom mediabranschen.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details