Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Het was de intentie van dit project om weblogs op een veilige en aantrekkelijke manier toegankelijk te maken voor kinderen en jongeren met een beperking. Het initiatief werd uitgewerkt op klasniveau. In de drie betrokken provincies werden telkens twee klassen (vijfde of zesde leerjaar / groep 7 of 8) geselecteerd. Per provincie was er één deelnemende klas buitengewoon/speciaal en één deelnemende k ...
Read Project

 8