Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Kulturní dědictví Slezska bez hranic

Start date: Aug 31, 2006, End date: Jan 30, 2008,

Jedná se o vzájemnou spolupráci mezi SMO - Městským obvodem Krásné Pole a městem Wodzislaw Sl. - Zawada. Spolupráce bude zaměřena především na sportovní, kulturní a společenské aktivity organizačních složek, jako např. Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Klub důchodců apod. Rozepsat aktivity počet
Read Project

 2