Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

řekročením hranic za novými zkušenostmi (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0266)

Start date: Aug 31, 2006, End date: Feb 27, 2007,

Projekt „Překročením hranic za novými zkušenostmi“ jednak usiluje o podnícení, zkvalitnění a zefektivnění spolupráce českých a rakouských pedagogických pracovníků, jednak zprostředkovává dětem třídenní pobyt v zemi, jejíž jazyk se již od 1.třídy učí. Projekt formou dvou jednodenních workshopů zprostředkuje přeshraniční kontakty a umožní výměnu dobrých zkušeností a praxí jihomoravským a rakouským ...
Read Project

 2