Search for European Projects

řekročením hranic za novými zkušenostmi (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0266)
Start date: Aug 31, 2006, End date: Feb 27, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt „Překročením hranic za novými zkušenostmi“ jednak usiluje o podnícení, zkvalitnění a zefektivnění spolupráce českých a rakouských pedagogických pracovníků, jednak zprostředkovává dětem třídenní pobyt v zemi, jejíž jazyk se již od 1.třídy učí. Projekt formou dvou jednodenních workshopů zprostředkuje přeshraniční kontakty a umožní výměnu dobrých zkušeností a praxí jihomoravským a rakouským učitelům I. i II.stupně základních škol. Jihomoravští učitelé budou formou přednášky seznámeni s rakouským školským systémem, legislativou, školním kurikulem, poté budou v další přednášce uvedeni do problematiky výuky cizích jazyků na základních školách a nakonec seznámeni s konkrétní situací na vybrané škole. Poté společně s rakouskými kolegy absolvují hospitaci s názornými ukázkami využívaných metod práce přímo ve výuce a pak bude následovat moderovaná diskuze přeshraničních kolegů na téma jejich práce, srovnávání odlišností, výměna zkušeností, dobrých praxí apod. Dílčí část projektu nazvaná „Učení jazyka nezná hranice“ umožní 15-ti jedenáctiletým dětem z dvojjazyčné brněnské základní školy prožít tři dny jako jejich vídeňští vrstevníci–budou s nimi chodit do školy a odpoledne stráví společně poznáváním města. Budou tak mít kromě procvičování jazyka v jeho vlastním prostředí a navázání nových přátelských kontaktů možnost porovnat každodenní zvyklosti v rakouské metropoli. Z dojmů, zkušeností a zážitků, které zde prožijí-o tom, co je zaujalo, co je odlišné, čím by se rádi inspirovali, ať už ve škole nebo mimo ni, vypracují společně zprávu, se kterou všechny ostatní účastníky projektu seznámí na závěrečné konferenci prostřednictvím svých zástupců. Stejným způsobem proběhne třídenní studijní pobyt 15-ti vídeňských jedenáctiletých dětí v Brně. Poslední částí projektu je závěrečná konference účastníků projektu v Brně za účelem vyhodnocení proběhlých aktivit a plánování aktivit budoucích, především definování priorit a aktuálních potřeb. (Podrobněji v příloze č.7)
Up2Europe Ads

Details

  • 75%   217 092,75
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants