Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der Lebensmitelkonotrolle

Start date: Jan 31, 2013, End date: Jul 30, 2013,

The aim of the project is to strengthen cooperation and create a network of personal contacts inspectors in the border regions of the Czech Republic and Bavaria in official food control. The main objective of the project will exchange visits of staff from both partner authorities.Internships attracted more than 20 representatives SZPI a similar number of representatives of the Bavarian regulatory ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Thoroughly acquainted with with work of project parnter what´s leading to better harmonization of controlling in border region and through that to ensure the same protecton of consumer and to setup the same condition for businessmen. Achievements: Institutional coopera ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt COOPAC má sloužit k navázání spolupráce mezi českými a rakouskými inspektory v příhraniční česko-rakouské oblasti a k výměně jejich znalostí a praktických zkušeností. V rámci projektu budou uspořádány krátkodobé výměny vybraných českých a rakouských inspektorů pro potraviny, při kterých se budou moci obeznámit s kvalitou kontrol v sousedním regionu a blížeji se seznámit s postupy, které js ...
Read Project

 3