Search for European Projects

Spolupráce českých a rakouských inspektorů potravin v příhraničním česko-rakouském regionu (CZ.04.4.83/3.1.00.1/0043)
Start date: Dec 31, 2004, End date: May 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt COOPAC má sloužit k navázání spolupráce mezi českými a rakouskými inspektory v příhraniční česko-rakouské oblasti a k výměně jejich znalostí a praktických zkušeností. V rámci projektu budou uspořádány krátkodobé výměny vybraných českých a rakouských inspektorů pro potraviny, při kterých se budou moci obeznámit s kvalitou kontrol v sousedním regionu a blížeji se seznámit s postupy, které jsou při kontrolách používány. Tato setkání inspektorům pomohou zlepšit jejich práci, navázat osobní kontakty se svými kolegy v sousedním státě a mohou být platformou pro další spolupráci v budoucnu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   470 653,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants