Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Rekonstrukce krytu silnice II/310

Start date: Aug 31, 2005, End date: Nov 29, 2006,

Předmětem projektu je zlepšení technického stavu vozovky na silnici II/310 mezi Olešnicí v Orl. horách a hraničním přechodem s Polskem - Kutl, který byl otevřen 12.8.2005. Rekosntrukce se bude provádět s ohledem na zlepšení bezpečnosti silničního provozu a ke zlepšení přístupu k hraničnímu přechodu s Polskem. Otevřený hraniční přechod spolu s opravenou komunikací má za cíl umožnit obyvatelům bez ...
Read Project

 2