Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Na kole z Čech do Bavor 2007 (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0525)

Start date: Dec 14, 2006, End date: Jun 29, 2007,

Předmětem projektu je uspořádání cyklistického dne ve Kdyni, který se bude konat v květnu 2006, k druhému výročí otevření mezinárodní cyklotrasy číslo 3 Praha-Plzeň-Regensburg. V rámci akce budou představeny přeshraniční turistické atraktivity a možnosti trávení volného času - Svatojakubská cesta, hipostezky, česko - bavorské cyklistické okruhy a nově otevřené muzeum s expozicí věnovanou česko - b ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Velikonoční setkání kapličkářů (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0448)

Start date: Aug 29, 2006, End date: Jun 29, 2007,

Předmětem projektu je uskutečnění dvoudenního mezinárodního setkání zástupců církve, obcí, muzeí, pracovníků infocenter a dalších zájemců o církevní památky a o rozvoj církevní turistiky. Cílem projektu je zdokumentovat drobné církevní památky v česko-bavorském příhraničí a tím přispět k jejich záchraně. Obnova a zachování těchto památek, paměti krajiny, přiláká do příhraničního regionu domácí i z ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Ćesko - německé noviny (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0282)

Start date: Jan 12, 2006, End date: Jan 30, 2007,

Cílem projektu je zvýšit informovanost obyvatel o dění na druhé straně hranic ( např. informace o pořádných kulturních, sportovních a církevních akcích). Díky zvýšené informovanosti obyvatel o dění na druhé straně hranic se dá očekávat zvýšený počet turistů ze zahraničí. Zvýšený počet turistů povede k nárůstu příjmů z cestovního ruchu a tím pádem i k ekonomickému růstu v obou příhraničních regione ...
Read Project

 2