Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Základním obsahem projektu je vybudování přeshraniční sportovní sítě pro cílovou skupinu mládeže. Vytvoření této sítě bude realizováno prostřednictvím řady aktivit pod shrnujícím názvem Přeshraniční česko-rakouská fotbalová škola. Cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé věnující se populárnímu sportu - kopané - z obou stran hranice (Jihoč. kraja příslušná oblast D. Rakouska) ve věku zhruba 10 - ...
Read Project

 2