Search for European Projects

řeshraniční česko-rakouská fotbalová škola pro mládež (CZ.04.4.83/3.1.00.1/0150)
Start date: May 31, 2005, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Základním obsahem projektu je vybudování přeshraniční sportovní sítě pro cílovou skupinu mládeže. Vytvoření této sítě bude realizováno prostřednictvím řady aktivit pod shrnujícím názvem Přeshraniční česko-rakouská fotbalová škola. Cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé věnující se populárnímu sportu - kopané - z obou stran hranice (Jihoč. kraja příslušná oblast D. Rakouska) ve věku zhruba 10 - 19 let. Žadatel s touto cílovou skupinou dlouhodobě v regionu pracuje a stejně tak i projektový partner v Rakousku podporuje aktivní zapojování mládeže do sportovních aktivit a přeshraniční spolupráce na rakouské straně. Obsahem projektu je zajištění celé řady aktivit, při kterých bude mít sportovně aktivní mládež Jihočeského kraje a příslušné příhraniční oblasti Rakouska příležitost navazovat nová přátelství, sportovně se vyžít, poznat kulturu svých sousedů a rozšiřovat své jazykové dovednosti. Stejně tak organizační týmy pracující s mládeží (trenéři, výchovní pracovníci) budou mít příležitost vyměnit si zkušenosti v oblasti práce s mládeží a navázat nová partnerství. Podstatu projektu tvoří uspořádání cyklu přeshraničních sportovních turnajů, přátelských zápasů, dvoudenních přeshraničních seminářů a workshopů pro pracovníky pracující s mládeží na obou stranách hranice. V rámci projektu bude dále uspořádáno společné sportovně-vzdělávací soustředění mládežnických celků obou partnerských organizací v Rakousku spojeného s intenzívním vzdělávacím kurzem německého jazyka. Recipročně bude obdobné soustředění uspořádáno i v Jihočeském kraji pro týmy z Rakouska. Na tomto soustředění se budou rakouské mládežnické celky účastnit vždy společně s týmy z Jihočeského kraje. Další aktivitou je i uspořádání přeshraniční exkurze do Fotbalové akademie v Linci. Záměrem projektu je nastartování tradice pořádání obdobných sportovně vzdělávacích setkávání mládeže z obou stran hranice, prohloubení dosavadních partnerských vztahů a další zlepšování práce s mládeží v přeshraničním kontextu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   1 052 362,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants