Search for European Projects

6 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Úkony spojené s administrací Dispozičního fondu.
Read Project

 2

 FINISHED 
1. Výroční tisková konference k 15. výročí vzniku Euregia Egrensis Každý rok v jarních měsících organizuje EUREGIO EGRENSIS Výroční tiskovou konferenci, kde informuje o dění v našem euroregionu po obou stranách hranice. Na akci se podílí vždy partneři ze Saska/Durynska a Bavorska a konference se také střídavě koná v jedné ze tří zemí.
Read Project

 2

 FINISHED 

pagační brožura Euregia Egrensis (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0583)

Start date: Oct 17, 2007, End date: Mar 30, 2008,

Záměrem projektu je vydání propagační turistické brožury, která by podala základní informaci o poměrně velkém regionu čtyř okresů a také o některých zajímavostech Saska a Bavorska v bezprostřední blízkosti hranic s ČR. Část projektu týkající se Saska bude v DF INTERREG IIIA neuznatelná. Brožura bude vydána zvlášť v české a německé mutaci ve formátu A4, gramáž 135 gr. třída lesk – vnitřek, obál ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Cena Euregia Egrensis 2007 (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0571)

Start date: Apr 30, 2007, End date: Dec 30, 2007,

Každý rok vždy na podzim uděluje EUREGIO EGRENSIS cenu/ceny EUREGIA EGRENSIS. Poprvé byla tato cena udělena již v roce 1995 ve Waldsassenu. Cílem této akce je vyznamenat osobnosti či organizace, které se záslužným způsobem podílely na rozvoji přeshraniční spolupráce v euroregionu Egrensis. Slavnostní akt udílení se uskutečňuje vždy na podzim v jedné ze zemí euroregionu – Sasku/Duryňsku, Bavorsk ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Letní tábor mládeže Euregia Egrensis (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0377)

Start date: May 31, 2006, End date: Sep 29, 2006,

Organizace každoročního Letního tábora mládeže (LTM) Euregia Egrensis pro děti z Čech, Bavorska a Saska/Durynska. LTM se koná pravidelně v jednom z regionů, letos se uskuteční v Čechách. Zúčastní se ho 15 dětí z každé země ve věku 12–15 let. Vedle různých volnočasových aktivit jako cestování, mají děti možnost poznat obyvatele a zejména jazyk sousedního regionu.Právě jazyky budou hlavním obsahem/ ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Dvoudílná propagační brožura - dotisk (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0149)

Start date: Nov 15, 2005, End date: Jun 29, 2006,

Záměrem projektu je dotisk dvoudílné informační brožury. Brožura byla již jednou vydána v nákladu 10 800 ks v české, německé a anglické verzi. O brožuru byl velký zájem, díky přehlednému vyobrazení zajímavostí a krás regionu v barevné části brožury, doplněnému stručným přehledem v jednobarevné brožuře. Materiál si získal velkou oblibu v České republice i u našich zahraničních kolegů. Nyní se jedn ...
Read Project

 2