Search for European Projects

8 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projektet ska utveckla tvärkommunikationerna i regionen. I första hand handlar det om att ge underlag till samhällsorgan, trafikhuvudmän och aktörer inom turismnäringen om de framtida transportmöjligheterna
Read Project

 11

 FINISHED 
Det utbyggda flygfältet i Hemavan kommer att kunna trafikeras med plan för 100–120 passagerare. Projektet ska långsiktigt marknadsföra flygplatsen och etablera den som Helgelands/Västerbottensfjällens charterflygplats i medvetandet hos nordiska och europeiska reseföretag och flygoperatörer
Read Project

 6

 FINISHED 
Projektet ska vara en plattform för näringslivets samverkan, samarbete och affärsutveckling i Helgeland och Västerbotten. Ett representationskontor ska etableras i både Mo i Rana och i Lycksele och medverka till nyetableringar av företag och ökat affärsutbyte mellan regionerna.
Read Project

 9

 FINISHED 
Det övergripande målet är att med de nya fysiska förbindelserna som plattform skapa ett ökat utbud av bredbandstjänster för företag, myndigheter och organisationer som vill öka kontakterna i och mellan regionerna Helgeland, Västerbotten och Österbotten.
Read Project

 5

 FINISHED 
IT3-projektet ska skapa ett övergripande ramprogram för gränsöverskridande IT-samarbete mellan dessa regioner, initiera gränsöverskridande IT-projekt och aktivt söka möjlighet till finansiering samt aktivt medverka till informationsspridning när det gäller IT mellan dessa regioner
Read Project

 4

 FINISHED 
Projektet ska skapa och utgöra ett framtida fundament/plattform för näringslivets sam-verkan, samarbete och affärsutveckling mellan de två regionerna Västerbotten och Helgeland. Detta skall ske genom att informera om utvecklings- och affärsprojekt på ömse sidor om gränsen samt att fortsatt bearbeta och tydliggöra skillnader i affärs-kultur, avtalsvillkor och marknadsförhållanden
Read Project

 8

 FINISHED 
... Short about the project Regional Development in borderregions/Regional utveckling i gränsland (RUiG) The project was carried through by Handelskammaren Service (Sweden) together with Rana Utviklingssellskap AS (Norway). The total budget was 270 720 €, out of which EU allocated 135 360 €. The project used 78% of the total budget. The goal of the project was to develop business-contacts and suppor ...
Read Project

 2

 FINISHED 
projektet ska Oy Merinova AB tillsammans med Västerbottens Handelskammare och Rana Utviklingsselskap utreda förutsättningarna för en naturgasledning från Helgeland till Västerbotten och Västra Finland. Samtidigt ska också gasens betydelse och möjligheter som råvara och energialternativ för regionens industrier kartläggas
Read Project

 7