Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Za poznáním do Zlatých Hor

Start date: Apr 2, 2006, End date: Jun 2, 2006,

Obsahem projektu je organizace jednodenní akce, která bude uspořádana při příležitosti Mezinárodního dne dětí. Účastníky akce budou děti z mateřských a základních škol ve Zlatých Horách a Glucholazích, rodiče a další zájemci o akci. Na programu akce se budou kromě ostatních účinkujících spolupodílet také samy děti nácvikem nejrůznějších vystoupení. Uvedená akce se uskuteční ve Zlatých Horách - mí ...
Read Project

 4